Koncept švýcarského neurologa Dr. Aloise Brüggera představuje ucelený a velmi široký koncept diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému. Základní myšlenkou konceptu ve vztahu k podstatě funkčních onemocnění pohybového systému je, že působením patologicky změněných aferentních signalizací (= rušivých podnětů přiváděných do centra) dochází ve svalovém systému ke vzniku reflektorických ochranných mechanismů, které vyvolávají ochranné reakce. V tomto důsledku pak dochází ke změně fyziologických průběhů pohybů a držení, které se stávají neekonomickými (ochrannou reakcí vznikne přetížení jiných struktur).

Cílem terapie je patologicky změněnou aferentní signalizaci určit a patologicky působící jevy postupně vyřazovat tak, aby průběh pohybů a držení těla byl opět fyziologický. Hlavní terapeutickou snahou je dosažení vzpřímeného držení těla.

Indikace

Metoda se využívá u funkčních poruch pohybového systému, u neurologických onemocnění(centrální léze, Parkinson), v ortopedii (skoliózy, ploché nohy), v gynekologii (gynekologické operace, těhotenství), u pooperačních stavů břicha a pánve či ve sportu jako kompenzace zátěže.

Diagnostika

Cílem diagnostiky je ohodnotit a určit tzv. rušivé faktory.

Postup diagnostiky je následující:

Anamnéza – na anamnézu je kladen velký důraz. Mimo běžné anamnestické údaje jsou velmi detailně hodnoceny aktivity, které pacient vykonává.

Inspekční vyšetření – hodnocení přítomnosti tzv. rušivých faktorů, které mohou pramenit např. z oblečení, obuvi, nábytku, jizev, otoků, poruch prokrvení, psychických poruch a jiných.

Funkční vyšetření – ohodnocení návykového držení těla (vyšetření sedu, stoje, chůze), hodnocení korigovaného držení. Srovnáním ohodnocení při návykovém a při korigovaném držení určuje terapeut velikost funkční poruchy a prognózu předpokládané úspěšnosti terapie.

Terapie

– cílem terapie je odstranění rušivých faktorů. Využíváme těchto prvků:

Korekce držení těla – každý pacient je na počátku terapie instruován o správném držení těla. Brügger popisuje vzpřímené držení těla na modelu tří ozubených kol, která jsou ve vzájemné souvztažnosti. Systém ozubených kol representuje 3 základní pohyby: klopení pánve vpřed, zvednutí hrudníku a protažení šíje.

Přípravná opatření – polohování ve vzpřímeném držení těla s aplikací tepelných obkladů. Účinek této procedury je především relaxační.

Pasivní terapeutické techniky – nejpoužívanější je tzv. aplikace horké role, s cílem pozitivně ovlivnit lymfatický oběh.

Aktivní terapeutické postupy

Agisticko-excentrické kontrakční postupy – cílem těchto cvičení je zvýšit schopnost excentrické (natažení svalu) kontrakce příslušných svalových skupin a tím zlepšit tzv. funkční svalový synergismus agonistických a antagonistických svalových skupin.

Cvičení s Thera-Bandem – pružný pás Thera-Band umožňuje cvičení, při kterém se střídá excentrická (natažení svalu) a koncentrická (zkrácení svalu) kontrakce daných svalových skupin.

ADL (Activities of Daily Living) – jde o nácvik všedních denních činností, které musejí být prováděny ve vzpřímeném držení těla.

Aktivní cviky
Terapeutická chůze dle Brüggera – slouží k ovlivnění globálních pohybových vzorů, používá se s použitím nebo bez použití Thera-Bandu.