Jmenuji se Šárka Dobešová. Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu. Poté jsem nastoupila na Ostravskou univerzitu obor léčebná rehabilitace a fyzioterapie, kterou jsem v roce 2001 ukončila s titulem „bakalář“. V návaznosti na to jsem ve stejném roce pokračovala ve studiu, na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v oboru Fyzioterapie a léčebná rehabilitace. Toto studium jsem dokončila v roce 2003 s titulem „magistra“.

Ještě téhož roku jsem nastoupila na ORTHES  s.r.o. v Rožnově pod Radhoštěm, kde jsem pracovala do konce roku 2016. Zkušenosti jsem získala jak na lůžkovém oddělení, tak i v ambulantním provozu včetně elektroléčby. V lednu 2016 jsem se rozhodla otevřít soukromou fyzioterapeutickou praxi. Rozhodujícím impulzem byli sami pacienti, kteří mne kontaktovali s prosbou soukromého rehabilitačního ošetření.

Absolvované kurzy

  • Proškolení, v rámci vysokoškolského studia, v široké škále metodik založených na neurofyziologickém podkladě.
  •  Míčková facilitace a nespecifické mobilizace kloubní, školitel Zdeňka Jebavá,  Ostrava 2001.
  •  Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie (se zaměřením pro dospělé pacienty, pro pacienty s míšní lézí), školitel Jarmila Čápová, Jimramov 2005.
  • Brugger-Koncept (koncept diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému), školitel a garant Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, Brno 2007.
  • Dynamická Neuromuskulární Stabilizace, garant a školitel prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., Praha 2016.