Mobilizace kloubních blokád

 
Tato léčba je indikována při omezené pohyblivosti kloubů nebo pohybového segmentu páteře. Nejčastěji jsou
mobilizovány klouby s omezeným rozsahem pohyblivosti, tzv. funkční blokádou.

Používány jsou především mobilizační techniky, které využívají svalovou facilitaci a inhibici za aktivní účasti pacienta, to znamená, že během mobilizace využíváme funkční pohyb, který odpovídá volnímu, svaly vyvolanému pohybu. Základem mobilizačních technik je dosažení bariéry pohybu (hranice možného rozsahu kloubu do omezeného směru) a čekání na fenomén uvolnění, může se také využít pružení po dosažení bariéry.

Kombinací technik měkkých tkání a šetrné mobilizace je zpravidla dosahováno mnohem lepšího výsledku než při použití nárazových technik. Nárazové techniky nejsou dnes mnohými terapeuty doporučovány a v praxi se od rychlých manipulačních nárazů již upouští. Především by nikdy nemělo dojít k poškození pacienta.