Individuální fyzioterapeutický plán (cvičení) stanovuje fyzioterapeut na základě vstupního komplexního kineziologického rozboru.

Používané fyzioterapeutické techniky:

 

  • Techniky měkkých tkání (svalů, kůže, vaziva, fascií)
  • Mobilizace páteře a periferních kloubů
  • Metody vycházející z vývojové kineziologie
  • Kraniosakrální terapie
  • Cvičení s velkým gymnastickým míčem a s overballem
  • Senzomotorická stimulace
  • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
  • Terapeutické metody inspirované koncepty Brügger a jiné
  • SMS cvičení dle Smíška
  • Terapeutické využití kineziotapu