Využívané metodiky

 
Ve fyzioterapii využíváme velké množství technik, které ovlivňují svalové napětí (ve smyslu relaxace i stimulace), slouží ke korekci celkového postavení těla a napomáhají učit člověka vnímat své tělo, což je pro úspěšnou léčbu velmi důležitým prvkem.

Metod ve fyzioterapii je velké množství. Neléčíme striktně jen jednou metodou, ale snažíme se z každé metody brát to nejlepší a jednotlivé prvky zapojit do individuální terapie dle potřeby (kombinovat). Pro zefektivnění a zpestření terapie využíváme moderní terapeutické pomůcky.

Stále pracujeme na rozšiřování svého vzdělání o nové metody a zároveň neustále prohlubujeme praktické vědomosti u metod již dlouhodobě v praxi využívaných.