Komplexní kineziologický rozbor slouží jak k prevenci obtíží s pohybovým aparátem, tak k úspěšnému odhalení příčin Vašich obtíží. Komplexní diagnostika je postup, který umožňuje hodnocení stavu motoriky (pohybové zdatnosti) jedince. Je důležitý pro rozbor a diagnostiku bolestivého stavu a pro sestavení úspěšné terapie.

Komplexní klinická diagnostika pohybového aparátu se skládá z

 • vyšetření aspekcí (vyšetření celkového držení těla pohledem)
 • vyšetření palpací (vyšetření napětí měkkých tkání pohmatem)
 • vyšetření základních pohybových vzorů (jak se Váš pohybový aparát chová při běžných denních či sportovních činnostech)
 • vyšetření pohyblivosti páteře a periferních kloubů
 • vyšetření reflexních změn
 • podologické vyšetření
 • ergonomické vyšetření

Kineziologický rozbor je vhodný pro všechny s problémy a bolestmi v oblasti pohybového aparátu.

Dále se zaměřujeme na vyšetření:

 • dětí předškolního i školního věku
 • dětí začínajících se sportovní aktivitou
 • aktivních sportovců
 • rekreačních sportovců
 • kancelářských profesí
 • manuálních profesí
 • profesí s nadměrnou psychickou zátěží
 • osob s častými úrazy (časté úrazy mohou být známkou narušené neuromotorické funkce)
 • osob, které již dlouhodobě trápí potíže různého charakteru, ale objektivní lékařské vyšetření stále nenalezlo příčinu obtíží
 • a dále pro všechny, kteří se chtějí aktivně podílet na svém zdraví a celkové pohodě

Velmi často je vyšetření zaměřováno pouze na oblast bolestí a potíží, avšak příčina se díky svalovému
řetězení často skrývá v poměrně vzdálené a zdánlivě nesouvisející části těla.

Naší předností je, že nahlížíme na pohybový aparát komplexně. Díky tomu můžeme velmi rychle a trvale
odstranit pravou příčinu Vašich obtíží.