Fyzioterapie formou návštěvní služby u lidí se sníženou pohyblivostí.

 
Terapeut může docházet jednou či několikrát týdně. Díky pravidelné fyzioterapii se nám daří zajistit péči v domácím prostředí a tím zabránit hospitalizaci. Domácí rehabilitace vede ke zlepšení celkové kondice (jak fyzické, tak psychické) a tím přímo ke zlepšení kvality života.

Fyzioterapie samozřejmě může být prováděna v pečovatelských domech, LDN, domovech důchodců a jiných zařízeních.

Fyzioterapie zahrnuje vzájemnou spolupráci s klienty, jejich rodinami a pečovateli.

Potřebné cvičební pomůcky vozíme vždy s sebou.
Fyzioterapie v domácím prostředí je nejčastěji využívána u těchto diagnóz:

 • Fyzioterapie lidí se sníženou pohyblivostí, ať už v důsledku stáří, úrazu či neurologických obtíží
 • Stav po totální endoprotéze
 • Stav po cévní mozkové příhodě
 • Roztroušená skleróza
 • Dětská mozková obrna
 • Stavy po vážných úrazech či autonehodách
 • Těžší neurologické léze
 • Paraplegie
 • Osteoporotické stavy
 • Degenerativní onemocnění páteře
 • Parkinsonova choroba
 • Polyneuropatie
 • Stav po amputaci dolní končetiny
 • Čerstvé pooperační stavy