Značnou výhodou mé terapie je snaha nahlížet na člověka komplexně, což zdravotnická zařízení často slibují, ale přitom stále řeší pouze místo projevu problému (tedy symptomatickou léčbu, nikoli však léčbu kauzální). Z tohoto důvodu provádím rehabilitační ošetření trvající hodinu a více dle aktuálního stavu pacienta.

Snažím se ovlivnit subjektivní potíže dlouhodobě odstraněním pravé příčiny obtíží, a ne jen krátkodobě zmírnit příznaky obtíží.

Častou limitací dnešní medicíny je naprostá absence klinického vyšetření pacienta lékařem. Většina vyšetření se skládá ze zobrazovacích metod (RTG, MRI, CT),
avšak osobní kontakt lékaře s pacientem se stále více vytrácí.

Pokud na výsledcích zobrazovacích vyšetření není patrný strukturální defekt, může se s velkou pravděpodobností jednat o funkční poruchu. V případě erudovaného lékaře je v tuto chvíli doporučena pacientovi návštěva fyzioterapie. Bohužel se stále setkáváme s případy, kdy je pacient prohlášen za zdravého a jeho problému se dále nikdo nevěnuje. Je důležité neustále pracovat na propojení fyzioterapie s lékařskými obory, jelikož je nelze od sebe navzájem rozdělovat.

Proto je mým cílem neustále připomínat přínosnou roli fyzioterapie pro zlepšení kvality života, stejně tak jako spolupráce a konzultace s dalšími lékaři a specialisty.